EBO Token PRO

EBO Token PRO

Szanowni Klienci. Informujemy, że w dniu 13.09.2019r. zostanie wyłączona "stara wersja" bankowości elektronicznej EBO dostępna pod dotychczasowym adresem: https://ebo.bsgogolin.pl
Od tego dnia zostaną Państwo przekierowani do nowej wersji bankowości EBO RWD dostępnej pod adresem: https://bsgogolin.online

Wprowadzane zmiany związane są z wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 - PSD2oraz Ustawy O Usługach Płatniczych nakładają na Banki obowiązek wprowadzenia tzw. silnego uwierzytelniania klienta od dnia 14.09.2019r.


Wszystkie identyfikatory, hasła i Państwa ustawienia ze "starego" EBO przechodzą do "nowego" EBO RWD
Wraz z nową bankowością EBO RWD udostępniamy Państwu nową aplikację EBO Token PRO zastępującą dotychczasowe aplikacje EBO Token Online oraz EBO Token Desktop. W celu ułatwienia Państwu przejścia na nowy Token udostępnione zostało w nowej bankowości narzędzie (tzw. „Wizard”), który przeprowadzi Państwa „krok po kroku” w procesie zmiany sposobu autoryzacji.
EBO Token pro jest następcą EBO Token Online, w którym zastosowano mechanizmy silnego uwierzytelnienia użytkownika, wymagane przez PSD2. Wprowadzono możliwość wykorzystania biometrii tj. odcisk palca lub FaceID (tylko iOS) w celu uwierzytelnienia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi instrukcjami:


W razie dodatkowych pytań, chętnie służymy pomocą. 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie