Bank Spółdzielczy w Gogolinie - Wnioski

Bank Spółdzielczy w Gogolinie - Wnioski

Bank Spółdzielczy w Gogolinie ułatwia swoim klientom przejście przez trudny czas epidemii, a także dąży do wspierania i utrzymania programów rozwoju gospodarczego.

Bank Spółdzielczy w Gogolinie zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, podjął szerokie działania pomocowe skierowane do swoich Klientów.

Obecnie funkcjonują w Banku rozwiązania mające na celu:

  1. zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w ramach Wakacji kredytowych dla Klientów indywidualnych;
  2. odroczenie spłaty rat kredytu i odnowienie okresu kredytowania na uproszczonych zasadach dla Klientów instytucjonalnych,

których sytuacja pogorszyła się  w związku z epidemią koronawirusa COVID-19

 

Rozwiązania te są zgodne z rekomendacjami przygotowywanymi, w tym zakresie, przez Związek Banków Polskich.

Wnioski o odroczenie spłaty rat można złożyć drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Oddziale Banku.

 

Wniosek o odroczenie spłaty rat.

Wniosek o odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w ramach wakacji kredytowych.

Wniosek kredytowy w sprawie odnowienia kredytu.
 

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie