KREDYT MIESZKANIOWY

KREDYT MIESZKANIOWY

Kredyt został przygotowany z myślą o tych, którzy zamierzają:

- kupić mieszkanie lub dom jednorodzinny

- nabyć własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

- wykończyć wnętrze domu lub mieszkania

- kupić działkę budowlaną

- zbudować dom jednorodzinny

- wyremontować, nadbudować, przebudować lub rozbudować dom lub mieszkanie

 

Ogólne zasady:

- Oprocentowanie zmienne 4,4%

- Prowizja za udzielenie kredyu - 1,5% do 2%

- Maksymalny okres kredytowania do 360 miesięcy.

 

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Gogolinie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,804303 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 203.000 PLN, okres kredytowania: 221 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 4,40% w skali roku – co stanowi sumę aktualnej stopy redyskonta weksli – 2,30% oraz marży Banku w wysokości 2,10%, malejąca rata miesięczna: 1.677,61 PLN (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa), łączna liczba rat: 221. Całkowity koszt kredytu 86.895,92 PLN , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 82.616,92 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4.060,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 289.895,92 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy redyskonta weksli, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie