500 +

500 +

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus są już dostępne w bankowości elektronicznej.

Przypominamy, że zmianie ulegają zasady składania wniosków. Do tej pory rodzice/opiekunowie dzieci, którzy już pobierali świadczenie 500 plus, nie byli zobowiązani do składania wniosków, na kolejny okres świadczeniowy, tj. raz złożony wniosek był automatycznie odnawiany.

Nowe przepisy wskazują, że aby rodzic/opiekun uzyskał prawo do świadczenia wychowawczego, na kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. musi złożyć Wniosek.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego Wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Natomiast jeśli rodzic/opiekun złoży wniosek po 30 czerwca 2021 r., świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, tj. w przypadku wniosku złożonego w lipcu 2021 r. świadczenie zostanie przyznane od lipca, w sierpniu 2021 r. od sierpnia itd.


Zapraszamy

 

Program „Rodzina 500+”

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500+”

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie