Rozpoczyna się IX edycja Programu TalentowiSKO!

Rozpoczyna się IX edycja Programu TalentowiSKO!

 Wystartowała IX edycja Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych z Grupy BPS
 

1 września br. rozpoczęła się IX edycja Programu TalentowiSKO – przedsięwzięcia edukacyjnego realizowanego od 2013 roku przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS.
 

Tegoroczna odsłona Programu będzie wyjątkowa, ponieważ zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt dzisiejszych czasów – ekologię.
 

Patronat nad edycją objęło 14 Kuratoriów Oświaty, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
 

Program TalentowiSKO jest rozwinięciem znanego od dawna programu Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO). Ideą Programu jest wspieranie dzieci i młodzieży w odkrywaniu i rozwoju ich talentów. Realizowanie pasji uczy młodych ludzi zaangażowania, organizacji i konsekwencji w działaniu, co pozwala na osiąganie postawionych celów. Zdobywanie wiedzy w dziedzinie finansów i przedsiębiorczości poszerza horyzonty i tym samym, daje lepszy start w przyszłość.

 

 

Ułatwiamy pierwsze kroki w dorosłość
Celem Programu jest uświadamianie dzieciom i młodzieży, że warto jest być przedsiębiorczym, czyli pomysłowym i zaradnym. TalentowiSKO uczy pozytywnego myślenia o pieniądzu, promuje dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową oraz rozwija przedsiębiorczość i aktywność wśród dzieci i młodzieży. Wypracowanie takich postaw z pewnością będzie procentowało w dorosłym życiu, szczególnie przy podejmowaniu ważnych decyzji, takich jak wybór ścieżki edukacji czy wynajem lub zakup mieszkania. Program TalentowiSKO rozszerza współpracę Banku ze szkołami w ramach Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO). Z Programu mogą skorzystać zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe.
 

Z korzyścią dla dzieci i nauczycieli
Nauczyciele i dyrektorzy szkół biorący udział w Programie, otrzymują dostęp do platformy TalentowiSKO.pl, gdzie mogą znaleźć m.in. scenariusze zajęć o finansach, wraz z kartami pracy dla uczniów.
W ramach Programu powstało ponad 30 autorskich scenariuszy lekcji o finansach. Materiały zostały przygotowane w bardzo przemyślany sposób. Wiedza w nich zawarta jest uporządkowana i dostosowana do poziomu nauczania. Materiały angażują dzieci i młodzież poprzez niestandardowe typy zadań. Dzięki temu przyswajanie wiedzy z zakresu finansów staje się zabawą i jest znacznie łatwiejsze.
Jednym z elementów Programu są Konkursy rozwijające wiedzę o finansach – „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” dla szkół podstawowych i „Inkubator szkolnych biznesów” dla szkół ponadpodstawowych.
Konkursy są ważną częścią Programu. Na realizację zadań Uczestnicy mają czas od września 2021 roku do marca 2022 roku, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.
 

Inwestycje w młodych przedsiębiorców
Misją Banku jest działanie na rzecz lokalnej społeczności, wspieranie jej potencjału i rozwoju. Program TalentowiSKO doskonale wpisuje się w te zadania. Mamy nadzieję, że coraz więcej szkół będzie decydowało się na dołączanie do Programu, by dzieci i młodzież mogły uczyć się jak gospodarować pieniędzmi. Wspólnie wychowajmy przedsiębiorcze, aktywne i świadome finansowo pokolenie.
 

Tegoroczna edycja Programu TalentowiSKO
Program zorientowany jest na rozwijanie przedsiębiorczych postaw i kreowanie umiejętności radzenia sobie w życiu. Służą temu scenariusze lekcji. Najmłodsi poznają różne sposoby na oszczędzanie i nauczą się jak wyznaczyć jego cel i jak zaplanować strategię zbierania pieniędzy. Młodzież z klas 7-8 pozna magię procentu składanego. Natomiast uczniowie ze szkół ponadpodstawowych pochylą się nad tematem marki osobistej. Będą uczyli się o tym, jak budować swój wizerunek, który jest drogą do profesjonalnego zarabiania pieniędzy.
 

Tematami tegorocznej edycji Konkursów są:

  • „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" – dla klas 1-8 szkół podstawowych, gdzie uczniowie zostaną poproszeni o przygotowanie elektronicznego albumu z fotografiami produktów, które zyskały nowe życie oraz serii wywiadów z dorosłymi pod hasłem „A ty jak oszczędzasz?”,
  • „Inkubator szkolnych biznesów” – dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie mają za zadanie przygotować biznes plan. Swój pomysł zaprezentują w formule tzw. elevator speech (czyli krótkiej wypowiedzi, możliwej do wygłoszenia podczas podróży windą w biurowcu) oraz prezentacji multimedialnej według konkretnych wytycznych. Kluczowe będzie uzasadnienie, dlaczego uczeń uważa, że właśnie jego projekt powinien wygrać.

Materiały edukacyjne na rozpoczynający się rok szkolny są zgodne z podstawą programową nauczania ogólnego. Szkoły uczestniczące w Programie mogą pobierać je ze strony www.talentowisko.pl. Na stronie tej prowadzona jest również sekcja BlogowiSKO, w której nauczyciele i uczniowie udostępniają relacje ze szkolnych wydarzeń.

Program TalentowiSKO umożliwia rozszerzenie oferty edukacyjnej, szczególnie w rejonach, gdzie dostęp do zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony.
 

Konkursy wystartują 30 września, a ich rozstrzygnięcie planowane jest na przełomie maja i czerwca 2022 r.
 

Forma zadań konkursowych została opracowana tak, aby Konkursy mogły się odbyć niezależnie od trybu nauczania. Powstały elektroniczne formularze do raportowania, a papierową kronikę SKO zastąpiono promocją działań w Internecie.

 

Dokumenty:
Folder informacyjny dla szkół
Prezentacja - Program Edukacyjny TalentowiSKO. Edycja 2021-2022
Pytania i odpowiedzi

 

Dyrektorów Szkół zainteresowanych udziałem w Programie, zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Oddziału Banku :-)

 

***
Grupa BPS
to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 321 Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS to ponad 2 300 placówek, z dostępem do ponad 2 200 bezprowizyjnych bankomatów w całej Polsce dla swoich klientów. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS obsługują klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Oferują produkty i usługi finansowe dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności, w których działają. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu oraz funduszy inwestycyjnych. Więcej na: www.bankbps.pl, www.mojbank.pl, www.talentowisko.pl .
Banki Spółdzielcze z Grupy BPS działają w oparciu o wyłącznie polski kapitał oraz bazują na 150-letniej historii bankowości spółdzielczej, wywodzącej się z najlepszych tradycji rodzimej spółdzielczości. Specjalizują się w obsłudze klientów indywidualnych, rolników oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To instytucje prospołeczne wspierające lokalne społeczności, w których życiu aktywnie uczestniczą. Banki Spółdzielcze tworzą miejsca pracy, odgrywają ważną rolę w przezwyciężaniu biedy i stagnacji gospodarczej, stabilizują gospodarkę, pomagają słabszym. Dzięki ich lokalnemu charakterowi klienci mogą liczyć na elastyczność i prawdziwie ludzkie, indywidulane podejście ze strony Banków Spółdzielczych. Są inkubatorami lokalnych inicjatyw, budują społeczeństwo obywatelskie poprzez wspieranie lokalnych instytucji oraz inicjatyw kulturalnych i społecznych.

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie