Telefoniczna usługa na hasło

Usługa, świadczona za pośrednictwem telefonicznego kontaktu z pracownikami placówki Banku.

 

Telefoniczna usługa na hasło umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku.

 

Serdecznie zapraszamy Klientów do składania w placówkach Banku pisemnych dyspozycji dotyczących korzystania z Telefonicznej usługi na hasło - koszt usługi 10 zł. miesięcznie.

 

Bank informuje:

  1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do skutecznego chronienia hasła i nieujawniania go osobom trzecim.
  2. W przypadku ujawnienia hasła, Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie przekazać do Banku pisemną dyspozycję zmiany hasła lub zablokowania Telefonicznej usługi na hasło.
  3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z telefonicznego uzyskiwania przez osobę postronną informacji o rachunkach, spowodowane udostępnieniem przez Posiadacza rachunku hasła osobom trzecim lub niedostateczną ochroną hasła.
  4. Bank odmawia udzielenia informacji, jeżeli podane przez Posiadacza rachunku dane są niezgodne z zapisami Dyspozycji.

 

Dokumenty:
Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło
Taryfa opłat i prowizji bankowych

 

O obrotach i saldzie/ stanie swoich rachunków mogą Państwo dowiedzieć się telefonicznie w godzinach pracy Banku. Oszczędzacie w ten sposób Swój czas.

 

Infolinia Banku Spółdzielczego w Gogolinie
Możliwośc bezpośredniego połączenia z wybraną placówką Banku: 77 550 77 66,
lub

Oddział Banku w Gogolinie: 

Oddział Banku w Prószkowie:

Oddział Banku w Strzeleczkach:

Oddział Banku w Zdzieszowicach:

 Filia w Krapkowicach:

Zapraszamy

Bank Spółdzielczy w Gogolinie