A A A
Strona główna Oferta Oferta banku Wkłady Oszczędnościowe

Wkłady Oszczędnościowe

Wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie:

Dla osób fizycznych:
- książeczki a’vista
- rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR w PLN i EUR
- konto student
Dla podmiotów gospodarczych:
- rachunki bieżące w PLN i EUR

Aby założyć rachunek oszczędnościowy, należy okazać dokument tożsamości. W ramach ROR można zlecić Bankowi dokonywanie stałych opłat, np. za energię elektryczną, gaz, telefon, itd. Można również zawrzeć umowę z Bankiem, aby móc zadłużać się w ramach konta. Rachunek bieżący służy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń.

Aby założyć rachunek bieżący podmiot prowadzący działalność powinien złożyć w Banku:
- dokumenty określające status prawny i charakter działalności
- dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
- zawiadomienie o nadaniu numeru REGON i NIP
- inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

 
 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie

MENU: Strona Główna Historia Banku O banku Nasze placówki Kontakt

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

 

projektowanie stron www iPolska.com.pl

Bank Spółdzielczy GOGOLIN
ul. Strzelecka 13, 47-320 Gogolin

tel. (77) 466 64 04, 466 63 87
fax. (77) 466 63 87