Ubezpieczenie NNW "pakiet dla dziecka"

 

Ubezpieczenia NNW dla dzieci, młodzieży i studentów
 

Jeżeli szukasz pakietu, które spełni Twoje oczekiwania i zapewni bezpieczeństwo Twojemu dziecku sprawdź ubezpieczenie Generali NNW „pakiet dla dziecka”.

Ubezpieczenie gwarantuje całodobową ochronę w szkole, w domu, w czasie zajęć pozalekcyjnych, na wakacjach.

NNW "pakiet dla dziecka" działa na całym świecie 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

 

Ubezpieczenie obejmuje:

 1. dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym: wychowanków żłobków, przedszkoli; uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych; dzieci, które są członkami klubów sportowych;
 2. studentów (dziennych i zaocznych) do 26 roku życia;
 3. doktorantów do 26 roku życia.

Możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia:

 • pakiet oszczędny,
 • pakiet optymalny,
 • pakiet maksymalny,
 • pakiet prestiż.

W ramach wybranych wariantów ubezpieczeń możesz zabezpieczyć swoje dziecko, w przypadku:

 • leczenia i rehabilitacji w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów),
 • zdarzenia mającego miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia,
 • następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie,
 • pobytu w szpitalu na skutek NW (wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu),
 • pogryzienia przez zwierzęta (m.in. przez psa lub kota a także przez kleszcza lub osę),
 • zatrucia pokarmowego, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany,
 • śmierci rodziców wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • urazu wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in. złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu,
 • zdiagnozowania poważnego zachorowania (m.in. cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych),
 • pobytu w szpitalu wskutek choroby (w tym grypa, COVID-19),
 • zwrotu kosztów wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia,
 • pomocy psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in. prześladowanie w szkole, próba samobójcza, śmierć rodzica).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia jest dostępny w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń Generali link

Bank Spółdzielczy w Gogolinie