O Programie

Program TalentowiSKO jest rozwinięciem znanego od dawna programu Szkolnych Kas Oszczędności.

Głównym celem Programu jest:

  • wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży,
  • uświadamianie dzieciom i młodzieży, że warto jest być przedsiębiorczym, czyli pomysłowym i zaradnym,
  • uczenie pozytywnego myślenia o pieniądzu,
  • promowanie dobrych nawyków w oszczędzaniu i zaradność życiową.

Dlaczego powstał Program TalentowiSKO?
W programie edukacyjnym dla szkół podstawowych nie ma przedmiotu, który wprowadzałby dzieci i młodzież w świat przedsiębiorczości. Dopiero uczniowie szkół średnich mają szansę zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ekonomią, finansami i zasadami funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. My wiemy, że ta wiedza jest kluczowa, aby już od najmłodszych lat kształtować dobre nawyki w zakresie finansów i przedsiębiorczości. Dlatego powstał Program TalentowiSKO. Ma on być źródłem wiedzy na temat przedsiębiorczych postaw dla dzieci i młodzieży. Chcemy dać uczniom szansę na wcześniejsze wypracowanie nawyków systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

 

Wypracowanie takich postaw z pewnością będzie procentowało w dorosłym życiu, szczególnie przy podejmowaniu ważnych decyzji, takich jak wybór ścieżki edukacji czy wynajem lub zakup mieszkania.
Ułatwiamy pierwsze kroki w dorosłość :-)

 

Program TalentowiSKO jest realizowany przez nauczycieli w szkołach, w oparciu o scenariusze lekcji poruszające tematy ekonomiczne i finansowe. Materiały zostały przygotowane przez doświadczonych metodyków. Znajdują się w nich propozycje przeprowadzenia lekcji opierające się na aktywizowaniu uczniów i nauki przez zabawę. Scenariusze zostały przygotowane dla czterech grup wiekowych i są zgodne z podstawą programową MEN.

 

Uczniowie biorący udział w Programie TalentowiSKO mogą uczestniczyć również w ogólnopolskich konkursach z zakresu oszczędzania, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne. Są one dostosowane – podobnie jak i scenariusze zajęć – do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.
 

Materiały edukacyjne na rozpoczynający się rok szkolny są zgodne z podstawą programową nauczania ogólnego. Szkoły uczestniczące w Programie mogą pobierać je ze strony www.talentowisko.pl. Na stronie tej prowadzona jest również sekcja BlogowiSKO, w której nauczyciele i uczniowie udostępniają relacje ze szkolnych wydarzeń.
 

Program TalentowiSKO umożliwia rozszerzenie oferty edukacyjnej, szczególnie w rejonach, gdzie dostęp do zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS od lat wspierają i aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych społeczności. W ramach Programu pracownicy banków zapraszani są na lekcje do szkół, a dzieci mogą przyjść do oddziału zapoznać się ze specyfiką pracy w banku. Banki Spółdzielcze wspierają również wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez szkoły.
 

Dokumenty:
Zestaw pytań i odpowiedzi

 

Więcej na temat Programu TalentowiSKO można przeczytać na stronie www.talentowisko.pl.
 

--------------------------------------------------------

Grupa BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 321 Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS to ponad 2 300 placówek, z dostępem do ponad 2 200 bezprowizyjnych bankomatów w całej Polsce dla swoich klientów. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS obsługują klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Oferują produkty i usługi finansowe dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności, w których działają. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu oraz funduszy inwestycyjnych. Więcej na: www.bankbps.pl, www.mojbank.pl, www.talentowisko.pl
Banki Spółdzielcze z Grupy BPS działają w oparciu o wyłącznie polski kapitał oraz bazują na 150-letniej historii bankowości spółdzielczej, wywodzącej się z najlepszych tradycji rodzimej spółdzielczości. Specjalizują się w obsłudze klientów indywidualnych, rolników oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To instytucje prospołeczne wspierające lokalne społeczności, w których życiu aktywnie uczestniczą. Banki Spółdzielcze tworzą miejsca pracy, odgrywają ważną rolę w przezwyciężaniu biedy i stagnacji gospodarczej, stabilizują gospodarkę, pomagają słabszym. Dzięki ich lokalnemu charakterowi klienci mogą liczyć na elastyczność i prawdziwie ludzkie, indywidulane podejście ze strony Banków Spółdzielczych. Są inkubatorami lokalnych inicjatyw, budują społeczeństwo obywatelskie poprzez wspieranie lokalnych instytucji oraz inicjatyw kulturalnych i społecznych.

 


Bank Spółdzielczy w Gogolinie