Scenariusze Lekcji

 

W ramach Programu TalentowiSKO, we współpracy z doświadczonym metodykiem opracowane zostały autorskie scenariusze lekcji o finansach. Stanowią one uzupełnienie podstawy programowej z zakresu finansów i przedsiębiorczości w szkołach.
 

Szkoła podstawowa (klasy I-VI)
Na poziomie szkoły podstawowej scenariusze wpisują się w dwie ścieżki edukacyjne przewidywane dla szkół podstawowych: „Edukacja społeczna” i „Edukacja matematyczna” i uczą dzieci, że:

 • otrzymanie pieniędzy warunkuje wykonanie pewnej pracy zarobkowej,
 • w życiu niezbędne jest planowanie wydatków i umiejętność oszczędzania.
   

Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)
Na poziomie klas VII-VIII szkoły podstawowej scenariusze wpisują się w ścieżkę edukacyjną „Wiedza o Społeczeństwie” i uczą, że:

 • warto rozwijać w sobie przedsiębiorczość, bo dzięki temu można osiągać życiowe cele,
 • warto współpracować z innymi, by osiągać te cele,
 • jak planować swoje działania, by osiągać życiowo ważne cele.
   

Szkoła ponadpodstawowa
Na poziomie szkoły ponadpodstawowej scenariusze wpisują się w ścieżkę edukacyjną „Podstawy przedsiębiorczości” i uczą, jak:

 • planować swoją przyszłość zawodową w oparciu o swoje mocne strony,
 • jak tworzyć biznesplan niezbędny do uruchomienia własnej firmy,
 • jak ocenić ryzyko biznesowe,
 • skąd wziąć środki na uruchomienie biznesu.

Bank Spółdzielczy w Gogolinie