Konkursy

30 września wystartowały konkursy Programu TalentowiSKO.

Narzędziem, które angażuje środowisko pedagogiczne oraz uczniów są konkursy tematyczne. Analogicznie do scenariuszy zajęć, dostosowane są one do wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży.

 

Konkursy odbędą się w dwóch etapach, regionalnym i ogólnopolskim. Na każdym etapie Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców, których poznamy pod koniec maja 2023 roku.

 

Podczas realizacji zadań konkursowych uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnych środków przekazu takich jak zdjęcia, czy nagrania audio i wideo.
 

CELE
Celem Konkursów jest popularyzowanie wśród dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także aktywności związanej z oszczędzaniem, w tym szczególnie:

 • upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, jako niezbędnego składnika współczesnej gospodarki,
 • upowszechnianie postawy aktywności, zaradności, twórczego poszukiwania możliwości zarobkowania,
 • propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO Banków Spółdzielczych, jako działania służącego wyrabianiu pozytywnych postaw niezbędnych w dorosłym życiu,
 • popularyzowanie wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych i Banku Zrzeszającego, a zwłaszcza spółdzielni, jako formy działalności gospodarczej, sprawdzającej się w ekonomii,
 • rozwijanie i uzupełnianie działań wynikających z Programu TalentowiSKO – związanych promowaniem i rozwijaniem talentów wśród dzieci poprzez edukację finansową,
 • propagowanie pracy zespołowej, w tym szacunku dla drugiego człowieka i umiejętności podziału zadań.


HARMONOGRAM

 • 30 września - start konkursów,
 • do 31 października szkoła zgłasza chęć przystąpienia do konkursu, do Banku,
 • do 8 kwietnia szkoła składa sprawozdanie z zadań konkursowych do Banku,
 • do 25 maja rozstrzygnięcie I etapu,
 • do 10 czerwca rozstrzygnięcia II etapu.

 

ZASADY
Szkoła podstawowa: „Oszczędzanie w SKO procentuje w Bankach Spółdzielczych”.

Uwaga: Aby szkoła podstawowa mogła brać udział w konkursie zobowiązana jest prowadzić Szkolną Kasę Oszczędności.
 

Na czym polega konkurs? Zadania konkursowe dla szkół podstawowych poruszają temat oszczędzania pieniędzy oraz ekologii – „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" (dla klas 1-8 szkół podstawowych).
Oceniane będą:

 • wyniki działalności SKO, czyli to, jak wielu uczniów systematycznie oszczędza i jakie środki udało im się zgromadzić
 • udział uczniów w popularyzacji oszczędzania, czyli w jaki sposób szkoły przeprowadziły dwa obowiązkowe zadania: • przygotowanie przez uczestników elektronicznego albumu z fotografiami produktów, które zyskały nowe życie • przygotowanie serii wywiadów z dorosłymi: „A ty jak oszczędzasz?”
 • promocja i popularyzowanie działań SKO w Internecie (m.in. Youtube/Facebook/Instagram) oraz aktywność szkoły na blogu prowadzonym w ramach TalentowiSKO.pl).
   

Szkoła ponadpodstawowa: „Inkubator szkolnych biznesów”.
Na czym polega konkurs? Młodzież ze szkół ponadpodstawowych przygotuje i przedstawi swój pomysł na biznes – „Inkubator szkolnych biznesów” (dla uczniów szkół ponadpodstawowych).
Oceniane będą:

 • zawartość merytoryczna i poprawność wszystkich elementów biznesplanu,
 • innowacyjność́ pomysłu i potencjał rozwoju firmy,
 • prezentacja pomysłu na biznes w formule elevator speech (krótka, zwięzła wypowiedź), prezentacja multimedialna według konkretnych wytycznych,
 • uzasadnienie, dlaczego projekt zasługuje na nagrodę.

Konkursy nawiązują do tematów przedsiębiorczości, oszczędzania oraz ekologii, która dla młodych jest bardzo ważna. Przy realizacji zadań konkursowych można wykorzystywać nowoczesne środki komunikacji, takie jak wideo, nagrania audio, czy zdjęcia.

 

Dla zwycięzców konkursów i ich opiekunów szkolnych są przewidziane atrakcyjne nagrody pieniężne o wartości od 1.200 do 5.500 zł.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (załącznik z regulaminem jest dostępny dla Szkół po zalogowaniu). Chęć wzięcia udziału w konkursach należy zgłosić do Oddziału Banku. Termin zgłoszeń upływa 30 października 2022 roku.
 

 

Zapraszamy!

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie