Dla Nauczycieli

TalentowiSKO kierowane jest do uczniów w każdym wieku, od szkoły podstawowej po maturzystów. Program został przygotowany tak, żeby uczniowie - zarówno Ci starsi, jak i młodsi - odkryli w sobie talenty, rozwijali je i przekuli w swój życiowy sukces.

 

Program TalentowiSKO jest realizowany przez nauczycieli w szkołach w oparciu o scenariusze lekcji poruszające tematy ekonomiczne i finansowe. Materiały zostały przygotowane przez doświadczonych metodyków. Znajdują się w nich propozycje przeprowadzenia lekcji opierające się na aktywizowaniu uczniów i nauki przez zabawę. Scenariusze zostały przygotowane dla czterech grup wiekowych i są zgodne z podstawą programową MEN.
 

W ramach Programu TalentowiSKO szkoły mogą:

 • brać udział w konkursach i wygrywać atrakcyjne nagrody,
 • korzystać z ponad 30 gotowych scenariuszy lekcyjnych,
 • korzystać z animowanych filmików edukacyjnych o tematyce finansowo-gospodarczej,
 • korzystać z materiałów opublikowanych na stronie www.talentowisko.pl,
 • czerpać inspirację z profilu TalentowiSKO na Facebooku,
 • prowadzi bloga w ramach strony talentowisko.pl.
   

Ważnym narzędziem Programu TalentowiSKO jest strona internetowa – www.TalentowiSKO.pl. Można na niej znaleźć cztery sekcje tematyczne. W zakładce:

 • WiadomościSKO – dostępne są najnowsze informacje o Programie,
 • OsobistościSKO – to miejsce, gdzie opisujemy osoby, które dokonały przełomowych odkryć, osiągnięć i mogą być inspiracją dla uczniów,
 • OpowieściSKO – poświęcona jest finansom i w przystępny sposób przybliża uczniom tę tematykę. Tu uczniowie znajdą m.in. odpowiedź na pytania – skąd się wzięły pieniądze, czemu służą i dlaczego ważne jest umiejętne zarządzanie budżetem domowym,
 • BlogowiSKO – szkoły mogą pisać o swoim zaangażowaniu w Program oraz zamieszczać zdjęcia uczniów czy migawki z wydarzeń w swoich szkołach. Wszystkie informacje w poszczególnych kategoriach dostosowane są do grup wiekowych uczniów.
   

W Program mogą angażować się zarówno całe szkoły, jak i tylko wybrane klasy. To opiekunowie SKO w poszczególnych szkołach decydują czy będą aktywnie uczestniczyć w konkursach, czy też wyłącznie wykorzystywać przygotowane przez Bank BPS S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze materiały edukacyjne.
 

Właściwa edukacja finansowa jest podstawą rozwoju każdego człowieka. Dlatego dobre nawyki w tym zakresie powinny być kształtowane już od najmłodszych lat. Obecny zakres nauczania w szkołach podstawowych nie uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, a program dotyczący tej tematyki w szkołach ponadpodstawowych nie dostarcza uczniom praktycznej wiedzy. Stąd, wśród Banków Spółdzielczych, zrodziła się idea realizacji Programu edukacyjnego TalentowiSKO. Jest on doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków i wypracowanie wśród uczniów umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

 

ZBIÓR PYTAŃ I ODPOWIEDZI

 1. Jak mogę zgłosić swoją szkołę do Programu? Do uczestnictwa w Programie szkoły będą zapraszane przez przedstawicieli Oddziałów Banku ze swojego regionu. Dyrektorzy szkół mogą również samodzielnie skontaktować się z Bankiem i zadeklarować chęć przystąpienia do Programu.
 2. Czy mogę zgłosić szkołę do uczestnictwa w Programie w trakcie trwania roku szkolnego? Tak. Zalecamy jednak, by ze względu na planowane w ramach Programu konkursy dla uczniów, decyzję o uczestnictwie podjąć jak najwcześniej.
 3. Na jakie wsparcie mogą liczyć szkoły uczestniczące w Programie? Każda szkoła uczestnicząca w Programie otrzymuje darmowe, gotowe scenariusze lekcji wraz z kartami pracy, dostosowane do różnych grup wiekowych. Uzyskuje także dostęp do zaszyfrowanej zakładki w ramach strony www.TalentowiSKO.pl. W dedykowanej zakładce znajdują się wszystkie materiały dotyczące Programu (m.in. scenariusze zajęć, karty pracy uczniów, folder informacyjny, materiały graficzne, opisy i regulaminy konkursów). Szkoła może także zgłosić się do udziału w konkursach organizowanych w ramach Programu TalentowiSKO, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne.
 4. Jak otrzymać login i hasło do zakładki dla nauczycieli na stronie www.TalentowiSKO.pl? Bank, za pośrednictwem Banku BPS S.A., automatycznie wydał loginy i hasła i przesłał do Dyrektorów Szkół. Aby się zalogować, należy, na stronie www.talentowisko.pl, kliknąć kafelek zlokalizowany w jej lewej części „Szkoła” a następnie wpisać swój login i hasło. Szkoła, która nie otrzymała danych identyfikacyjnych proszona jest o kontakt z pracownikiem Oddziału Banku.
 5. Gdzie można znaleźć informacje na temat konkursów dla uczniów? Wszystkie informacje na temat konkursów (szczegółowe opisy, regulaminy, nagrody) dostępne są na stronie www.TalentowiSKO.pl, w zakładce dedykowanej nauczycielom (dostęp po zalogowaniu).
 6. Na ile lekcji przewidziane są scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych? Scenariusze przewidują realizację cyklu lekcji dla czterech grup wiekowych uczniów. Lekcje będą realizowane w szkołach oraz w placówkach Banków Spółdzielczych z Grupy BPS.
 7. Czy Program jest zgodny z podstawą programową uchwaloną przez MEN? Tak. Program TalentowiSKO jest zgodny z podstawą programową uchwaloną przez MEN.
 8. Czy szkoła przed decyzją o przystąpieniu do Programu może otrzymać jeden pokazowy scenariusz lekcji? Tak, o przykładowy scenariusz należy poprosić:
 • pracownika Oddziału Banku, lub
 • za pośrednictwem dedykowanego dla Oddziału Banku maila, lub
 • za pośrednictwem maila TalentowiSKO@bankbps.pl .
 1. Jakie korzyści daje szkole uczestnictwo w Programie? Dzięki uczestnictwu w Programie, szkoła:
 • Wzmacnia swój wizerunek. Dzieci, rodzice, kuratoria widzą, że szkoła dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej wykształcić swoich uczniów i pomóc im w rozwoju osobistym.
 • Ma możliwość ponadprogramowego edukowania swoich uczniów w zakresie finansów, przedsiębiorczości i rozwoju talentów (nie tylko w zakresie proponowanym przez MEN).
 • Ma dostęp do znakomicie przygotowanych, eksperckich scenariuszy zajęć, które rozwijają kreatywność uczniów i uczą pozytywnie o pieniądzu, przedsiębiorczości i oszczędzaniu.
 • Ma możliwość przekazania swoim uczniom konkretnych umiejętności, które mogą przyczynić się, do ich sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Oferuje lepsze przygotowanie uczniów do testów w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i egzaminu maturalnego.
 • Ma dostęp do nowoczesnej platformy internetowej www.TalentowiSKO.pl, która ma służyć rozwijaniu wiedzy uczniów. Dla szkół została opracowana specjalna, zaszyfrowana sekcja, z której mogą korzystać nauczyciele i dyrektorzy szkół. Znajdziecie tam wszystkie materiały niezbędne do realizacji Programu. Dostęp do tej sekcji możliwy jest tylko po wpisaniu loginu i indywidualnego hasła, które otrzymuje użytkownik. W ramach strony www stworzony został również dział BlogowiSKO, który daje szkołom możliwość zakładania blogów, poprzez które szkoły mogą promować swoje działania realizowane w Programie TalentowiSKO.
 • Ma możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród pieniężnych w konkursach realizowanych w ramach Programu.
 1. Co dzięki Programowi zyskuje nauczyciel? Dostęp do nowatorskich scenariuszy zajęć, które mogą w całości bądź jako inspiracja posłużyć do prowadzenia lekcji na temat przedsiębiorczości, oszczędzania i rozwijania talentów. Scenariusze zostały rozpisane tak, aby zajmowały całą godzinę lekcyjną, angażowały dzieci w pracę zespołową i pobudzały ich kreatywność. Wraz ze scenariuszami opracowane zostały karty pracy dla uczniów, które posłużą im do realizacji zadań podczas lekcji możliwość korzystania ze specjalnej zakładki na platformie TalentowiSKO.pl, w której znajdują się wszystkie scenariusze zajęć oraz materiały informacyjne na temat Programu możliwość zaangażowania swoich uczniów w konkursy z zakresu oszczędzania i przedsiębiorczości dla najlepszych specjalną nagrodę, w podziękowaniu za prowadzenie w szkole działań Programu TalentowiSKO możliwość wykorzystania sposobów przekazywania wiedzy zawartych w scenariuszach Programu TalentowiSKO podczas innych lekcji dyplom dla nauczyciela, który zrealizował Program TalentowiSKO. Dyplom może być pomocny w rozwoju kariery zawodowej nauczyciela.
 2. Materiały dla Nauczycieli. Szkoły, które biorą udział w Programie, otrzymują od Banku pakiet wygenerowanych loginów i haseł. Dzięki temu Szkoła otrzyma dostęp do specjalnej zakładki, w której znajdzie:
 • scenariusze zajęć – gotowe do wdrożenia, wykorzystujące aktywizujące metody pracy i ciekawe propozycje tematyczne, adekwatne do poziomów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Scenariusze lekcji są zgodne z podstawą programową,
 • pomoce dydaktyczne (karty pracy dla uczniów),
 • regulaminy konkursów ogólnopolskich moduł do założenia wizytówki szkoły w zakładce BlogowiSKO (z wyjaśnieniem, jak ją założyć), pokazującej zaangażowanie szkoły w SKO. To również sposób na ogólnopolską promocję szkoły,
 • najważniejsze informacje o Programie,
 • kontakt do organizatorów.

 

Dokumenty:
Folder informacyjny dla szkół

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie