Ubezpieczenia Concordia

Ubezpieczenia Concordia:

              


 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie oraz Concordia oferuje klientom banku:

 • Ubezpieczenie mieszkania – polisa ta chroni Państwa dom, mieszkanie, garaż, budynki gospodarcze przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń;
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu oraz rehabilitację.
 • Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i upraw:
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • budynków w gospodarstwie rolnym,
  • maszyn rolniczych,
  • upraw od gradobicia,
  • upraw od zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenia samochodu – ubezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo kierowcy pojazdu jak i jego pasażerom, w tym ubezpieczenia OC, AC, następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrony prawnej. 

 • Ubezpieczenia kart płatniczych:
  • nieuprawnionego użycia,
  • grupowe ubezpieczenie na życie,
  • kosztów leczenia za granicą,
  • ochrony prawnej
 • Ubezpieczenie kredytów mieszkaniowych – Polisa chroniąca spłatę rat kredytów mieszkaniowych do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomość.
 • Ubezpieczenie domu w budowie – ubezpieczenie to zabezpiecza budowany przez Państwa dom od ognia i innych zdarzeń losowych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Banku oraz na stronie: www.concordiaubezpieczenia.pl

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie