Karty Płatnicze

Karty płatnicze

Dla osób fizycznych:

 • Visa Classic Debetowa
 • Visa Classic Debetowa Pay Wave
 • MasterCard
 • VISA kredytowa osoby fizyczne

Dla podmiotów gospodarczych:

 • VISA Biznes debetowa z chipem

Służące do wypłat gotówki i do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych. Posiadaczem karty może stać się osoba posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub bieżący w naszym Banku. Aby ją otrzymać należy złożyć stosowny wniosek.

Za pomocą kart można pobrać gotówkę we wszystkich bankomatach obsługujących dane karty. Kartami można również bezgotówkowo realizować płatności w punktach handlowo-usługowych oraz dokonywanie transakcji w Internecie.

Karta płatnicza zapewni Państwu:

 • prestiż
 • wygodę
 • stały dostęp do gotówki
 • bezpieczeństwo

W razie utraty karty należy ją jak najszybciej zastrzec. W tym celu należy zadzwonić:

 • Ogólnopolski System Zastrzegania Kart: 828 828 828
 • Infolinia Banku Contact Center Grupy BPS S.A. w przypadku zastrzeżenia kart: (86) 215 50 50
 • Obsługa kart: (86) 215 50 00, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu

Nie należy używać karty zastrzeżonej!
Nie należy korzystać z karty, która została wcześniej zastrzeżona. Taką kartę należy oddać do najbliższej placówki Banku Spółdzielczego w Gogolinie.

Zmiana limitu transakcji internetowych

Uprzejmie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa od dnia 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych do 31.01.2015 r. kart bankowych.

W celu zmiany wysokości limitu transakcji internetowych, Klienci zobowiązani są do złożenia odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem infolinii (86 215 50 00) lub bezpośrednio w Banku oraz aktywowania zabezpieczenia 3D Secure w portalu kartowym www.kartosfera.pl.

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego: www.kartosfera.pl;
 • podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Kluczowym czynnikiem umożliwiającym korzystanie przez Klienta z portalu www.kartosfera.pl jest aktualność numeru telefonu zapisanego w systemie kartowym Banku.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Klientów Banku o weryfikację zgodności numerów telefonów komórkowych pod kątem powyższych funkcjonalności i ewentualną modyfikację numerów telefonów.

Portal kartowy dostępny będzie od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będzie można dokonać następujących czynności:

 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 • zmiana kodu PIN,
 • zastrzeżenie kart

Podręcznik Użytkownika

Nowy sposób przewalutowania transakcji miedzynarodowych.

Informujemy również o wprowadzeniu nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku.

Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat. 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie