Tabela kursów walut

Tabela kursowa

 

Tabela, w której publikowane są ustalone przez Bank kursy kupna/sprzedaży waluty krajowej (PLN) w stosunku do walut obcych, mające zastosowanie w obrocie dewizowym w Banku. Zmiany Tabeli wchodzą w życie od godziny wskazanej w jej treści;

 

Tabela kursów walut dostępna jest  TU

 

Kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny jest również w każdej placówce Banku.

Kurs walutowy może ulegać zmianom w ciągu dnia roboczego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza rachunku.

Bank Spółdzielczy w Gogolinie