Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Platniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy


Podstawowy rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Podstawowy Rachunek Płatniczy to:
•    0 zł. za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
•    5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu wliczając zlecenia stałe
•    bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS
•    5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju
•    0 zł. za wydanie/wznowienie karty debetowej
•    Możliwość dokonania wypłat kartą debetową na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 

Wniosek o zawarcie umowy PRP

Bank Spółdzielczy w Gogolinie