Kontakt

Bank Spółdzielczy w Gogolinie

Grupa BPS

Zarząd:

 • Piotr Tomala - Prezes Zarządu
 • Danuta Nowakowska - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
 • Barbara Szice - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
 • Marek Kuklewski - Członek Zarządu

Rada nadzorcza:

 • Zenon Drożyński - Przewodniczący
 • Józef Kita - Zastępca Przewodniczącego
 • Urszula Konieczny - Sekretarz
 • Czesław Kaim - Członek
 • Leszek Nowak - Członek
 • Elżbieta Grobarek - Członek
 • Erwin Sobala - Członek

Bank Spółdzielczy w Gogolinie