A A A
Strona główna O Banku

O Banku

Witamy na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Gogolinie zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000060433, NIP 756-000-53-21, REGON 000504433.

Bank Spółdzielczy w Gogolinie jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się instytucją. Posiada wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zapewniają klientom najwyższej klasy obsługę.

Zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Terenem działania banku jest woj. Opolskie. Bank obsługuje osoby fizyczne, rolników, małe i średnie przedsiębiorstwa. Oferuje wiele produktów finansowych, spełniając oczekiwania swoich klientów.

Misja naszego Banku:

  • Udzielanie na dogodnych warunkach kredytów konsumpcyjnych, na działalność gospodarczą oraz dla rolnictwa.
  • Gwarantowanie bezpiecznych i korzystnych lokat.
  • Dokonywanie sprawnych rozliczeń.
  • Dbanie o interesy członków i klientów banku.
  • Sprawna obsługa.
Podczas Gali Opolskiej Izby Gospodarczej w Filharmonii Opolskiej w dn. 11.01.2007 Bank Spółdzielczy w Gogolinie wyróżniony został Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji za:
wysoką jakość oferowanych usług, spełniających oczekiwania i potrzeby klientów,
stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług,
dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych,
systematyczne inwestowanie w rozwój instytucji,
dbałość o zasady etyki i uczciwej konkurencji,
działania na rzecz upowszechniania wiedzy o produktach finansowych i edukacji społeczeństwa w zakresie posługiwania się tymi produktami,
wspieranie inicjatyw społecznych,
działalność prospołeczną i charytatywną.

Do zaciągania zobowiązań wobec banku upoważnionych jest co najmniej 2 członków Zarządu.

ZARZĄD

Piotr Tomala - Prezes Zarządu
Danuta Nowakowska - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Barbara Szice - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Marek Kuklewski - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

Zenon Drożyński - Przewodniczący
Józef Kita - Zastępca Przewodniczącego
Urszula Konieczny - Sekretarz
Czesław Kaim - Członek
Leszek Nowak - Członek
Elżbieta Grobarek - Członek
Erwin Sobala - Członek

Środki na rachunkach w naszym banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 

Zobacz również:

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gogolinie informuje, że uchwałą z dnia 16.12.2014

przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

 

 
 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie

MENU: Strona Główna Historia Banku O banku Nasze placówki Kontakt

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

 

projektowanie stron www iPolska.com.pl

Bank Spółdzielczy GOGOLIN
ul. Strzelecka 13, 47-320 Gogolin

tel. (77) 466 64 04, 466 63 87
fax. (77) 466 63 87