Kredyty

Kredyty

KARTY PŁATNICZE VISA KREDYTOWA OSOBY FIZYCZNE:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • darmowy kredyt do 51 dni
 • minimalna spłata to tylko 3% wykorzystanego limitu karty miesięcznie, nie mniej niż 40 PLN
 • wygoda - automatyczne wznowienie karty

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY

Udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków.

Oprocentowanie:

 • do 10 lat – 6,0% w stosunku rocznym
 • powyżej 10 lat – 6,5% w stosunku rocznym

Okres spłaty:

 • do 15 lat

KREDYTY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W TYM DLA ROLNIKÓW

Bank Spółdzielczy w Gogolinie oferuje kredyty obrotowe i inwestycyjne
Kredyt może otrzymać każdy kto mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie działania banku (tj. Województwa Opolskiego), jest obywatelem Polski oraz posiada dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności.
Kredyty obrotowe udzielane są na okres do 36 miesięcy i przeznaczone na rozwój bieżącej działalności.

Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym udzielane są na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Kredyty inwestycyjne udzielane są na okres do 180 miesięcy i mogą być przeznaczone na:

 • zakup maszyn i urządzeń
 • zakup samochodów
 • budowę zaplecza inwestycyjnego
 • inne cele

Dla rolników oferuje również kredyty preferencyjne z dopłatą z budżetu m. in. na:

 • utworzenie i urządzenie gospodarstwa rolnego
 • zakup ziemi

KREDYTY GOTÓWKOWE NA CELE KONSUMPCYJNE DLA OSÓB FIZYCZNCYCH

Osoba prywatna może uzyskać kredyt konsumpcyjny jeżeli jest mieszkańcem terenu na którym działa Bank, jest obywatelem Polski i posiada stały dochód. Wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej. Kredyt konsumpcyjny może być przeznaczony na dowolny cel. Maksymalny termin spłaty kredytu wynosi 72 miesiące.

W swojej ofercie Bank posiada również kredyt otwarty dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Umowa zawierana jest na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia.

W okresie letnim i świątecznym Bank oferuje kredyty sezonowe na bardzo korzystnych warunkach.

Zabezpieczenie kredytu może stanowić:

 • poręczenie,
 • hipoteka,
 • weksel in blanco,
 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
 • przewłaszczenie,
 • cesja z ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie.

 

PRZEZNACZENIE KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE

Kredyt został przygotowany z myślą o tych, którzy zamierzają:

 • kupić mieszkanie lub dom jednorodzinny
 • nabyć własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
 • wykończyć wnętrze domu lub mieszkania
 • kupić działkę budowlaną
 • zbudować dom jednorodzinny
 • wyremontować, nadbudować, przebudować lub rozbudować dom albo mieszkanie

Oprocentowanie kredytu

Bank oferuje korzystne oprocentowanie ustalone w oparciu o stopę redyskonta weksli powiększoną o marżę bankową.

 

OGÓLNE WARUNKI, NA PODSTAWIE KTÓRYCH MOŻNA OTRZYMAĆ KREDYT

 • stałe dochody umożliwiające spłatę kredytu
 • pełna zdolność do czynności prawnych i zdolność kredytowa
 • posiadanie prawa własności, użytkowania wieczystego lub posiadanie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego

 

 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie