Ubezpieczenia Klient Indywidualny

Ty, Twoja Rodzina, Wasz samochód i majątek. W Banku Spółdzielczym w Gogolinie ubezpieczysz to, co dla Ciebie i Twojej Rodziny najważniejsze.


Bank Spółdzielczy w Gogolinie współpracuje z poniższymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i posiada w swojej ofercie następujące produkty ubezpieczeniowe dedykowane Klientom Indywidualnym, które Klient może nabyć za pośrednictwem Banku.

 

 

Ubezpieczenia na życie

Generali z myślą o życiu PLUS


 

Ubezpieczenia majątkowe (dom, mieszkanie i samochód)

Generali Mój Dom
Saltus Mój DOM


 

Ubezpieczenia turystyczne (podróżne)

Generali Turysta
Saltus Moja PODRÓŻ


 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Generali Auto


 

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Generali NNW Indywidualne
Generali NNW Dziecka
Saltus Moje BEZPIECZEŃSTWO


 

Ubezpieczenia zdrowotne

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne SALTUS Na Zdrowie

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne SALTUS Kuracja

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne SALTUS ZDROWIE


 

Ubezpieczenia Ochrony Prawnej

Generali Ochrona prawna


 

Ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu

Generali Życie Komfort

Saltus Acti Finanse Plus Gotówki

Saltus Acti Finanse Plus Hipoteki

SALTUS PRACA

SALTUS POMOC

 

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej
Bank akceptuje zawarte przez Klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  • zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank, oraz
  • umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Uwaga:

Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank nie jest tożsama z listą zakładów ubezpieczeń współpracujących z Bankiem w ramach oferty ubezpieczeń dostępnej w Banku.

Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank zawiera zakłady ubezpieczeń (współpracujące oraz niewspółpracujące z Bankiem), których ubezpieczenia mogą być akceptowane przez Bank jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, o ile spełniają one powyższe minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej.

Zakłady Ubezpieczeń współpracujące z Bankiem, których wybrane produkty są oferowane Klientom indywidualnym za pośrednictwem Banku, to wskazane powyżej towarzystwa ubezpieczeniowe które zawarły z Bankiem umowy, na mocy których Bank oferuje klientom indywidualnym wskazane powyżej rodzaje ubezpieczeń.

 

Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank
Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej

 

Zapraszamy do Oddziałów Banku. Nasi doradcy pomogą dopasować najlepszy wariant i zakres ubezpieczenia do Państwa indywidualnych potrzeb.

Bank Spółdzielczy w Gogolinie