Ubezpieczenia Klient Instytucjonalny

UBEZPIECZ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE MAJĄTEK FIRMY.


Bank Spółdzielczy w Gogolinie, w ramach usług bancassurance dla Klientów Instytucjonalnych, współpracuje z Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.

Ubezpieczenie "Firma" w zależności od wybranego wariantu zapewnia ochronę mienia w zakresie:

1.  ognia i innych zdarzeń losowych:

  • wariant Basic – deszcz nawalny, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osunięcie się ziemi, pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch, zapadanie się ziemi
  • wariant Standard – zdarzenia z wariantu Basic i dodatkowo: dym i sadza, napór śniegu, powódź, spływ wód po zboczach, uderzenie pojazdu, upadek dźwigu, drzewa, masztu, komina, słupa, anteny lub innych budowli albo ich części, zalanie
  • wariant Premium (All Risk) – zdarzenia losowe, które nie zostały wyłączone z odpowiedzialności Concordii-Generali.

2.  kradzieży z włamaniem i rabunku.
3.  sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych.
4.  odpowiedzialności cywilnej.

 

Zapraszamy do Oddziałów Banku. Nasi doradcy pomogą dopasować najlepszy wariant i zakres ubezpieczenia do Państwa indywidualnych potrzeb.

Bank Spółdzielczy w Gogolinie