System ELIXIR

 

Płatności krajowe w PLN realizowane w systemie ELIXIR – prowizja, od 0 zł. do 5 zł.
To elektroniczny system rozliczania zleceń płatniczych w złotych, z rozrachunkiem netto, prowadzony przez KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)
 

W ELIXIR realizowane są wyłącznie zlecenia płatnicze w formie elektronicznej, a mianowicie:
1.   zlecenia uznaniowe:
      a) polecenie przelewu, wpłata gotówkowa (w tym na rachunek organu podatkowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
      b) polecenie przelewu z MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności),
2.   zlecenia obciążeniowe:
      a) polecenie zapłaty,
      b) polecenie zapłaty z MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności),
      c) obciążenie bezpośrednie,

 

ELIXIR służy do rozliczania niskokwotowych płatności detalicznych.

 

Płatności ELIXIR można realizować w dni robocze od poniedziałku do piątku, w placówce Banku oraz za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych systemu ELIXIR:

  1. I sesja rozliczeniowa – 7:30
  2. II sesja rozliczeniowa – 10:30
  3. III sesja rozliczeniowa – 13:30
  4. IV sesja rozliczeniowa – 18:00

Przelew zlecony w dni robocze po godzinie granicznej 13:30, ale przed godziną 18:00, obciąży rachunek w tym samym dniu, ale będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym. Przelew zlecony po godzinie 18:00 oraz w dniu innym niż roboczy obciąży rachunek i wykonany będzie w najbliższym dniu roboczym.

 

Za zlecenia płatnicze Klientów Banku, przekazywanych do rozrachunku za pośrednictwem ELIXIR, pobierana jest prowizja zgodnie z obowiązująca Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Bank Spółdzielczy w Gogolinie