Wkłady Oszczędnościowe Terminowe

Wkłady oszczędnościowe terminowe:

  • lokaty terminowe dla osób fizycznych
  • lokaty terminowe dla podmiotów gospodarczych

Osoby fizyczne mogą zakładać lokaty terminowe na dogodne okresy:

  min. 1.000zł 
1 miesięczne  0,3% 
3 miesięczne  0,6% 
6 miesięczne  0,8% 
12 miesięczne  1,1% 
24 miesięczne  1,2% 
36 miesięczne  1,2% 

Podmiotom gospodarczym proponujemy zakładanie następujących lokat:

Do 7 dni 0,2% 
1 miesięczne 0,3%
3 miesięczne  0,6% 
6 miesięczne  0,8% 
12 miesięczne  1,1% 

Minimalna kwota wpłaty na lokatę terminową wynosi 1000 zł. Kapitalizacja odsetek następuje po terminie na jaki została złożona lokata. Nie podjęcie środków po zakończeniu terminu powoduje przedłużenie na następny okres.

ŚRODKI ULOKOWANE W NASZYM BANKU SĄ OBJĘTE GWARANCJAMI BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Bank Spółdzielczy w Gogolinie